URMĂREȘTE-NE
6 MILIARDE DE EURO ALOCAȚI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE A PROGRAMULUI NAȚIONAL STRATEGIC

ACTUALITATE

6 MILIARDE DE EURO ALOCAȚI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE A PROGRAMULUI NAȚIONAL STRATEGIC

Marius Micu, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri la sediul PNL Călărași despre Programul Național Strategic. Programul Strategic are o perioadă de tranziție de doi ani, între 2021 – 2022 și o perioadă de implementare de cinci ani, între 2022 – 2027. Pentru perioada de tranziție, la nivel național se alocă suma de 6 miliarde de euro, iar pentru perioada implementare se aloca suma de 22 miliarde de euro. În momentul de față se află în plină derulare consultările în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea Planului Național Strategic.

REZULTATELE AȘTEPTATE

  • Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar;
  • Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și asigurarea securității alimentare;
  • Sporirea valorii adăugate a produselor agricole;
  • Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă prin realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea reducerii variabilității veniturilor agricole;
  • Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural;
  • Atragerea tinerilor în agricultură;
  • Sporirea gradului de asociere;
  • Creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul schimbărilor climatice și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură;
  • Creșterea calității vieții în mediul rural.

Continue Reading
La Top