URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

17 PROIECTE DE HOTĂRÂRE AȘTEAPTĂ APROBAREA CONSILIERILOR JUDEȚENI. BUGETUL JUDEȚULUI E CAP DE LISTĂ

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, la data de 10 Februarie 2022, în sala de şedinţe a acestuia cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ilie Marius Eugen

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021, în exercițiul bugetar 2022.

5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi, cu o capacitate de 40 de locuri, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

6.Proiect de hotărâre privind restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, prin scăderea capacităţii de la 100 locuri la 50 locuri, cu

diminuarea corespunzătoare a numărului de personal, şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de acoperire a cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Călărași

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 107/2021 privind aprobarea Acordului Cadru dintre Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Județul Călărași în vederea implementării programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanţare Elena privind creșterea eficientizării energetice a clădirilor publice

10.Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii nr. 202/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 307A Independenţa (DN3) – Al. Odobescu – Vlad Ţepeş – Vîlcelele – DJ 306, judetul Calarasi”

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului în centrele de copii, prin punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr.426/2020 privind standardele de cost pentru servicii sociale, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi,

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului de întreţinere pentru persoana adultă asistată în centrele de adulţi, prin punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr.426/2020 privind standardele de cost pentru servicii sociale, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.96/2013 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă, a traficului de copii și a violenței asupra copiilor români migranți

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.21/2022 privind constituirea Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 109/2021 privind asocierea Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călărași 2021.

Continue Reading
La Top