URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

15 AUGUST, ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este celebrată pe 15 august în calendarul creștin ortodox și catolic. Aceasta Sărbătoarea marchează trecerea Fecioarei Maria la viața veșnică alături de Fiul său, Isus Hristos.

Este considerată o zi importantă de cinstire și recunoștință pentru viața și rolul Maicii Domnului în istoria creștinismului.
Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ. Căci Arhanghelul Gavriil, venind la dânsa, a zis: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare”.


Potrivit scrierilor apocrife despre Adormirea Maicii Domnului, Fecioara Maria și-a trăit ultimii ani pe pământ la Efes, alături de Ioan Evanghelistul. Ea nu a gustat niciodată moartea, ci pur și simplu a adormit, ca toți oamenii, curând după aceea fiind ridicată cu trup și suflet la ceruri (exact ca Isus din Nazaret). Cei care au fost martorii acestui miracol au fost ucenicii lui Iisus și prietenii Sf. Maria.

Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare din cele închinate Maicii Domnului și s-a dezvoltat începând cu secolul al V lea, după Sinodul de la Efes din 431, cînd Maica Domnului a fost numită Născătoare de Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului a fost așezată la nouă zile după praznicul Schimbării la Față a Domnului pentru că Maica Domnului este mai presus de cele nouă cete îngerești, este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii.

Continue Reading
La Top